You are here: membersGood AutodealsBlog

Haha! OMG! TTYL! 

มีการจำกัดตัวอักษรไว้เพียง one hundred forty ตัว เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาแต่คุณก็ต้องพยายามทำให้ข้อความของคุณสั้นกะทัดรัดอยู่ดี อมิเนะ พากย์ไทย

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า net-based totally completely media ( โซเชียลมีเดีย ) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ตั้งแต่การแบ่งปันความคิดและภาพถ่ายของเราไปจนถึงการวางแผนท่องราตรี คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะจัดการชีวิตสังคมของตนด้วยการนัดหมายผ่านเทคโนโลยีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้มันมีอิทธิพลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงจากการที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ทางกายกันมากกว่านี้มีผลต่อวิธีการในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษของเราหรือไม่? วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโซเชียลมีเดีย ดังนี้ 

พวกคลั่งใคล้ความเร็ว: อัตราการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น 

สิ่งที่ internet-based totally absolutely completely sincerely media ( โซเชียลมีเดีย ) ทำคือทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนจำนวนมากจนถึงระดับโลกเปรียบเทียบกับที่เราเคยติดต่อสื่อสารได้แค่ในระดับท้องถิ่น นี่เป็นการดีเมื่อมันหมายถึงการที่เราสามารถรักษามิตรภาพให้เหนียวแน่นอยู่ได้ผ่านระยะทางที่ยาวไกลเหลือประมาณ แต่มันก็เป็นการเพิ่มขึ้นของความต้องการของแต่ละบุคคลในการที่จะรักษามิตรภาพขนาดมหึมาของตนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรนั้นค่าเฉลี่ยของจำนวนเพื่อนของแต่ละบุคคลบนตกอยู่ที่ three hundred คนโดยประมาณ ถึงแม้ว่าที่จริงคุณจะมีเพื่อนจริงๆ เพียง… สมมุติว่า 10% ของจำนวนดังกล่าว คุณก็ยังคงมีมิตรภาพที่ต้องพยายามรักษาไว้ถึง 30 คน 

ผลที่ตามมา? ความเร็วในการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Facebook ทำให้คุณติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล และที่สำคัญที่สุดก็คือมีประสิทธิภาพ เพราะการแลกเปลี่ยนข้อเขียนต้องรวบรัดและถูกแบ่งปันระหว่างผองเพื่อนที่คุณติดต่อด้วยซึ่งหมายความว่าคุณมีจำเป็นต้องเขียนแค่เพียงครั้งเดียว บน Twitter

Haha! OMG! TTYL! 

ปัจจุบันนี้มีการนำเอา abbreviations (อักษรย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรกของแต่ละคำในประโยคมาสะกดเป็นคำใหม่) มาใช้แทนประโยคเต็มกันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เช่น LOL (snigger out loud(หัวเราะเสียงดัง)) OMG (Oh my God(โอ… พระเจ้าช่วย)) TTYL(communicate to you later(แล้วคุยกันใหม่)) เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่า on line media ทำให้สิ่งต่างๆ เร็วขึ้นด้วยการลดความจำเป็นในการเขียนวลียาวๆ และลดช่องว่างระหว่างคำลง งด้า�

  1. Particle-based computations

Comments on this entry

There are no comments at this time.

Add a comment

Please keep comments relevant to this entry.

Line breaks and paragraphs are automatically converted. URLs (starting with http://) or email addresses will automatically be linked.